Materiale necesare

  • Manual;
  • Istoric – reprezentand datele companiei pe  ultimele 5 trimestre;
  • Tabel de decizii – introducerea deciziilor, in platforma simulatorului online;
  • Raport de management – rezultate detaliate, din punct de vedere operational si financiar, ale strategiei aplicate de catre echipa.

Prin intermediul username-ului si a parolei, echipa poate consulta, in orice moment, deciziile introduse in simulator, istoricul companiei, raportul de management si clasamentul dupa fiecare runda de decizii.